Stil

Er dwarrelen donsveertjes in de kippenren - als stille getuigen van een nachtelijk drama. Onze kippen zijn doodgebeten, waarschijnlijk door een vos. Een kip is helemaal verdwenen. Schrale troost dat een nest kleine vosjes een feestmaal heeft gehad.

En nu is het stil op ons erf. Heel stil.

Reacties